Type: Offer Category: Health & Beauty Price: Rs. 1

Nativein Thailand

Advertiser: Louis Pascoe Location: Bangkok Posted: Nov 27, 2019 9:08:54 AM Hits: 86

Ref: HYC188100
Nativein เล็กมาก "เสื่อ" หนาแน่นหรือกลุ่ม บริษัท ของเส้นเลือดสีม่วงเรียกว่า Nativein ปูเป็นเรื่องยากที่จะรักษาด้วย Nativein และอาจตอบสนองต่อการรักษาด้วยเลเซอร์ ในอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมนี่เป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดวิธีแรกในการลอกหลอดเลือดดำและ ligation และเทคนิคการผ่าตัดด้วยคลื่นวิทยุที่สำคัญที่สุด
www.muscleplusfacts.org/nativein/?lang=th

More details: Nativein Thailand


Contact Advertiser My Post Inform Friend Report Spam